Borrow - Loan Company Website Template

Szkolenia BHP

Nasza firma  oferuje wszelkie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które są niezbędne aby dopuścić pracownika do pracy na danym stanowisku. Kontrolujemy terminy ważności wykonanych szkoleń co w znacznym stopniu odciąża pracodawcę . Zazwyczaj szkolenia są prowadzone w miejscu pracy co wpływa na ich efektywność. Możliwa jest również organizacja szkoleń w innych lokalizacjach.

Top