Borrow - Loan Company Website Template

Audyt BHP i ppoż.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi pracodawca.

Audyt pozwala przedstawić stan faktyczny warunków pracy w przedsiębiorstwie oraz zgodność z obowiązującymi przepisami BHP. Częstotliwość przeprowadzania audytów zależy od zleceniodawcy a jego wyniki przedstawione są w formie pisemnej.

Top