Borrow - Loan Company Website Template

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.  Ocena ryzyka zawodowego, do której zobowiązany jest każdy pracodawca to fundamentalne narzędzie służące bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników w miejscu pracy, a jej regularne przeprowadzanie jest najprostszą drogą do stworzenia w przedsiębiorstwie bezpiecznych warunków pracy i kontrolowania stanu zagrożeń w miejscu pracy. 

Top