Usługi i szkolenia BHP

Ochrona ppoż.

Zakres oferowanych usług:

  • szkolenia p-poż 

  • praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji

  • wyposażenie oraz przeglądy gaśnic i hydrantów 

  • oznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz środków gaśniczych 

  • audyty przeciwpożarowe 

Top