Borrow - Loan Company Website Template

Służba BHP w zakładzie pracy

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy bez względu na ilość zatrudnionych osób. Z punktu widzenia pracodawcy korzystnym i efektywnym rozwiązaniem jest powierzenie tych zadań firmie zewnętrznej, która za świadczone usługi wystawi fakturę VAT. Zapewniamy kompleksową obsługę w pełnym zakresie BHP  a zadaniem pracodawcy jest podejmowanie decyzji w sprawach ewentualnych zaleceń poprawiających warunki pracy.

Top