Borrow - Loan Company Website Template

Cennik

Usługa  Cena*
Szkolenia BHP wstępne   od 50 zł/os. 
Szkolenia BHP okresowe 
pracowników administracyjno-biurowych   od 50 zł/os. 
pracowników na stanowiskach robotniczych   od 60 zł/os.
pracowników służby zdrowia   od 80 zł/os.
pracowników inżynieryjno- technicznych    od 100 zł/os. 
dla pracodawców i osób kierujących pracownikami   od 120 zł/os.
ocena ryzyka zawodowego  od 180 zł/os.
Szkolenie ppoż.    od 70 zł/os.
Szkolenie z pierwszej pomocy   od 70 zł/os.
Postępowanie powypadkowe    od 270 zł 
Stały nadzór BHP (cena uzależniona od liczby zatrudnionych, kategorii ryzyka oraz miejsca wykonywania działalności ; min. jedna wizyta/ m-c w zakładzie pracy   od 100 zł 

*wszystkie podane ceny są cenami netto, na wszystkie usługi wystawiam fakturę VAT  

Top