Borrow - Loan Company Website Template

OfertaBorrow - Loan Company Website Template

Służba BHP

Kompleksowa usługa w pełnym zakresie BHP.

Więcej
Borrow - Loan Company Website Template

Pierwsza pomoc

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Więcej
Borrow - Loan Company Website Template

Szkolenia BHP

Wszelkie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej
Borrow - Loan Company Website Template

Ochrona przecipożarowa

Szkolenia przecipożarowe, kontrola warunków ewakuacji.

Więcej
Borrow - Loan Company Website Template

Audyt BHP w zakładzie pracy

Ocena zgodności faktycznych warunków pracy z przepisami BHP.

Więcej
Borrow - Loan Company Website Template

Dokumentacja powypadkowa

Przygotowanie wymaganej ustawowo dokumentacji powypadkowej.

Więcej
Borrow - Loan Company Website Template

Ocena ryzyka zawodowego

Narzędzie służące biezpieczeństwu i zdrowiu pracowników.


Więcej
Borrow - Loan Company Website Template

Sprzedaż artykułów BHP i przecipożarowych

Dobór i sprzedaż środków ochrony indywidualnej i przecipożarowej.

Więcej
Top